Foreløpige beregninger viser at dødsmaneten beveger seg med havstrømmene med en hastighet på 10-20 kilometer i døgnet. Med en slik hastighet vil det ta 25 døgn før de store manetforekomstene ved Shetland og Færøyene eventuelt kommer til norskekysten.

Fiskeridirektoratet slår fast at faren ikke er over, og at den neppe vil være det på lang tid.

Mer død fisk

Rapporter fra to oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal viser at mellom 12.000 og 13.000 fisk er død av manetskader. Ved et anlegg i Vanylvsfjorden har fisk dødd av senskader etter kontakt med maneten. I et anlegg i Ørsta kommune døde fisk kort tid etter å ha blitt angrepet av maneten.

Sett i Finnmark

Fiskeridirektoratet opplyser om at maneten nå trolig også har nådd Finnmark.

— Vi har opplysninger om sannsynlige observasjoner, både i Varangerfjorden og i Altafjorden, sier informasjonssjef Olav Lekve i direktoratet til NTB.

Det er også meldt om nye observasjoner i Nordland, både i Lofoten og i nordre del av Helgeland. På Herøy i Nordland ble det torsdag meldt om noe økt fiskedødelighet på grunn av maneten. I Trøndelag er det ingen nye meldinger.

Fiskeridirektoratet arbeider nå med å få satt gang drivgarnsforsøk, for mer nøyaktig å kunne finne hastigheten manetene beveger seg med.

NTB