Den nordligste observasjonen er gjort utenfor Torsvåg på Vannøya, noen mil nord for Tromsø.

Siden den gjorde skade på et oppdrettsanlegg på Træna i Nordland i forrige uke, er det ikke registrert skader i Nord-Norge. Det på tross av at den er observert en rekke steder nordover, men ikke i så store konsentrasjoner som lenger sør. Kolonimaneten Apolemia Uvaria har forårsaket størst skade på oppdrettsanlegg i Trøndelag. Cirka 200 tonn laks er ødelagt av maneten.

Brenner

Apolemia Uvaria ble første gang observert i norske farvann i 1997. Den trives normalt i varmere farvann, men har vært en årlig gjest siden den første gang kom hit. Kolonimaneten, eller lenkemaneten, består av flere individer som kobler seg sammen i opp til 20 meter lange lenker.

Resultatet blir en lang, sulten manet som kan ha opp til 800 mager å fylle. Den går løs på offeret sitt med hundrevis av 50-60 centimeter lange brenntråder. For fisk som ikke kommer unna, kan resultatet ofte være dødelig, særlig om den får manet i gjellene.

Håper på lenser

Langs hele kysten følger oppdretterne nøye med. De har fått råd fra Fiskeridirektoratet om ikke å fôre fisken. Da holder den seg mer i ro, og er mindre utsatt. Noen oppdrettere har begynt å beskytte anleggene sine med presenninger, nøter og lignende.

Lenseprodusenten Norlense på Fiskebøl i Nordland tror at en lense de har produsert mot oljesøl kan virke mot manetene. Lensen filtrerer vannet, og er så finmasket at maneten trolig ikke vil klare å trenge gjennom. Dessverre har ikke bedriften ennå laget store kvanta av lensen, men det vil de være i stand til neste år, om forsøk viser at den virker.

Vær og vind

Oppdrettere og fiskerimyndigheter holder nå pusten og håper at årets manetinvasjon ikke gjør større skade. Det er i grunnen bare vær og strømforhold som vil avgjøre om den dødbringende maneten skal gjøre mer skade.

Hittil er det hovedsakelig ytterst ute ved kysten at maneten er observert i noe omfang. Vind fra øst bidrar til å holde den der ute, vind fra vest vil ha den motsatte effekten.