Den nye rapporten fra World Wide Fund for Nature (WWF), viser at 50 prosent av Keiserpingvinene risikerer dramatisk nedgang eller å forsvinne helt hvis global oppvarming når to grader over førindustrielt nivå.

— Dette kan bli en realitet innen de nærmeste 40 årene. Vi ser dramatiske effekter på naturen og dyrelivet som følge av globale klimaendringer. Effektene er mest dramatisk i Arktis og Antarktis, sier marinbiolog Nina Jenssen i WWF.

I løpet av de siste 50 årene, er antallet keiserpingviner allerede redusert med omlag 50 prosent.

Vanskelig å finne mat

Hovedårsaken er at mindre is og varmere temperaturer gjør det vanskelig for pingvinene å jakte etter mat og å formere seg.

Antarktis varmes opp fem ganger raskere enn gjennomsnittet på jorden, og det er nå varmere i havet helt ned til 3000 meters dyp. Dette skaper igjen en betydelig reduksjon i krillen, som er hovednæringen for flere arter pingviner.

Rapporten med navnet «2° IS TOO MUCH!» viser også at 65 prosent av Adeliepingvinene har forsvunnet de siste 25 årene.

Les hele rapporten fra WWF her.

- Norge må ta ansvar

For å unngå de mest dramatiske klimaendringene, konkluderer rapporten med at trenden med økende utslipp av klimagasser må snus i løpet av de neste fem til ti årene.

WWF mener Norge må ta sin del av ansvaret og kutte egne utslipp med 30 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020, og 80 prosent innen 2050.

WWF / Fritz PÖLKING
WWF/Fritz PÖLKING