Ifølge TV 2 er dette den største konsentrasjonen av sennepsgass i verden. Det var de allierte som dumpet gassen rett etter andre verdenskrig var over. Beholderne inneholder mesteparten av Nazi-Tysklands produksjon av sennepsgass. Tyskerne skal ha produsert rundt 65.000 tonn, de resterende 15.000 tonnene er dumpet i Østersjøen.

Fortynnes Selv om det lekker fra beholderne hele tiden, blir gassen så fortynnet i sjøvannet at den ikke representerer noen fare. Beholderne ligger på flere hundre meters dyp, og det er større fare forbundet ved å prøve å fjerne dem enn ved å la dem ligge i fred.

Norges fremste ekspert på kjemiske våpen, forskningssjef Bjørn Arne Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), liker imidlertid svært dårlig at myndighetene ikke har vært nede på havbunnen og sjekket situasjonen siden 1989.

For dårlig — Dette er for dårlig, sier han til TV 2. Han mener at kontrollen bør systematiseres og gjøres hvert femte år. Ikke bare fordi det er viktig å vite hva som skjer med beholderne, men også for å berolige folk.

— Folk er bekymret fordi de hører om "kjemiske våpen" Dette er vel et av de mest betente uttrykkene vi har, mener Johnsen.

Både Bellona og andre organisasjoner innen norsk miljøbevegelse har tidligere krevd en tettere oppfølging av situasjonen. NTB