Men patolog Lars Uhlin Hansen mener at summen av de mange slagene mot hodet kan ha ført til at Robertsen blødde i hjel, eller fikk en så kraftig hjernerystelse at han døde av at hjernen hovnet opp.

Ikke entydig

Hansen kunne ikke servere en entydig dødsårsak for Trondenes tingrett. I obduksjonsrapporten skriver han at det er sterke holdepunkter for at han døde av kvelning med bruk av hendene. Men obdusenten kan heller ikke utelukke at Robertsen blødde i hjel eller frøs i hjel på skogsbilveien.

Kriminalteknikerne fra Kripos fant blodspor som tyder viser at Robertsen ble påført harde slag. – Jo mindre bloddråpene er, desto større kraft. Opptil 1 meters høyde opp på veggen ble det funnet atskillig blodsprut med små dråper, sa politioverbetjent Per Angell i Trondenes tingrett fredag.

Ikke ekstremt harde

Patologen presiserte at slagene Robertsen ble utsatt for, riktignok var harde, men ikke ekstremt harde.

– Jeg kan ikke se at det er brukt den kraft som en av de tiltalte har beskrevet. Hvis en voksen mann bruker all sin kraft og slått med et metallrør, ville det blitt brudd på hjerneskallen, sa Lars Uhlin Hansen..

Avgjørende

Spørsmålet om når Kent Inge Robertsen ble drept, er svært sentralt i rettssaken. Det vil være svært avgjørende når straff skal utmåles og ansvar fordeles mellom de fire tiltalte i saken.

Etter å ha blitt advart av rettens administrator og kriminalteknikerne, kunne retten og tilhørerne med selvsyn se resultatet av de harde slagene. Det ble vist nærbilder tatt på skogsbilveien i Kvæfjord av Robertsens hode.

Retten fikk senere se bilder fra obduksjonen.

Likhund

John Christian Elden og Christian Wiig, som forsvarer de to tiltalte som har størst interesse av at Robertsen var død da han ble dumpet på skogsbilveien, reiste spørsmålet om politiet hadde vurdert å bruke likhund.

Politioverbetjent Angell svarte at det ikke ble vurdert å benytte likhund for å fastslå om det var en avdød eller en sterkt mishandlet Kent Inge Robertsen som ble fraktet i bil til Kvæfjord.Kriminalteknikeren kunne heller ikke gi noe svar på om Robertsen hadde beveget seg på skogsbilveien.