Det opplyser Regionsykehuset i Tromsø til NTB.

Mannen ble funnet bevisstløs i ei råk etter å ha gått igjennom isen med snøskuter. Tilstanden til en kvinne i 50-årene som også gikk igjennom isen, skal være stabil.

Det tok i alt to og en halv time fra det ble registrert rop fra isen til paret ble brakt på land av redningsmannskaper. Kvinnen var da bevisst, men svært nedkjølt. Mannen var bevisstløs og nedkjølt.

Ifølge Frank Listøl, vaktsjef ved Hammerfest politikammer, skal redningsaksjonen ha vært svært problematisk.

Kvinnen og mannen er begge hjemmehørende i Alta.NTB