Den britiske legemiddelkontrollen MCA understreket imidlertid at det ikke foreligger noe bevis for at dødsfallene ble utløst av Zyban-bruken. Om lag en halv million briter har brukt Zyban, siden det ble godkjent av MCA i juni 2000.

— Vi følger godt med i bruken av Zyban, som vi gjør med benyttelsen av alle nye legemidler, sa en MCA-talsmann fredag. Han påpekte samtidig at antallet dødsfall blant Zyban-brukere ikke er særlig høyere enn blant brukere av andre røykekutt-midler.

Det kan tyde på at det finnes problemer ved antirøyk-medisiner generelt, og ikke bare ved ett enkelt preparat. Leger minner også om at mange røykere i utgangspunktet har nedsatt allmennhelse, og at de derfor er mer sårbare for sykdom enn andre.

Legemiddelkonsernet GlaxoSmithKline, som produserer Zyban, anbefaler at leger er «ytterst forsiktige» med å foreskrive preparatet til visse grupper. Gravide kvinner og pasienter med spisevegring eller leverskader må ikke ta Zyban, advarer konsernet.

(NTB)