Ved Østfold politidistrikt får NTB opplyst at den døde ikke hadde vært ute i båt, men at han trolig har fått et illebefinnende og falt ut i sjøen.