— Det er gjort undersøkelser av flere av de døde lundefuglene av en lundeekspert fra Norsk institutt for naturforskning. Eksperten konkluderer med at lundefuglene er underernærte, men dette reiser flere spørsmål om dødsårsak enn det gir svar, sier rådgiver Aage Torris Ekker hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag til NTB.

Flere observasjoner

Tirsdag mottok avdelingen nok en strøm av telefoner fra folk som har observert død lundefugl eller lundefugl med unormal atferd. Det viser seg at det er observert døde lundefugl, om lag 200, fra Sunnmøre og helt opp til Nordlandskysten.

— Det kan være flere grunner til at lundefuglene er underernært. De kan ha omkommet som følge av giftalger eller miljøgifter i næringen i sjøen som har gjort dem syke og ute av stand til å ta til seg næring. De kan også ha omkommet som følge av såkalt "stormhavari", som vil si at fuglene har oppholdt seg til havs, vært utsatt for dårlig vær, og vært i en så dårlig forfatning når de er kommet nærmere land at de ikke har kunnet spise, forklarer Torris Ekker.

Analyseres

Onsdag sender Fylkesmannen lundefugler til analyse hos Norsk Veterinærinstitutt, som forhåpentlig kan gi svar på mysteriet. Resultater av prøvene kan først ventes om en 14 dagers tid.

Mange hundre lundefugl holder nå til ytterst i Trondheimsfjorden, og også det er unormalt atferd, ifølge rådgiveren. Lundefuglen skal befinne seg ute i havet til de trekker inn til hekkeområdene om vel en måned. Først da kan fugleforskerne for alvor se om lundebestanden er redusert på hekkeplassene, som igjen kan spores tilbake til lundedøden.

(NTB)

De døde lundefuglene som er funnet flytende og i fjæra ved Trondheimsfjorden, er underernært, viser undersøkelser gjort tirsdag.
Arkivfoto: Helge Sunde (privat)