GURO ISTAD

ROY HILMAR SVENDSEN

— Den har nok ligget der i en uke eller to, tror Terje Haugland.

Området er fraflyttet, men det ligger en hytte cirka 50 meter unna. Haugland, som er konsulent i Statens Naturoppsyn, og var ute for å registrere oter og mink da han fant den døde grindhvalen.

— Det er ikke folk i hytten nå, men hvis hvalen blir liggende kan den nok bli til sjenanse for dem som eier hytten.

Haugland tror hvalen har dødd av sykdom og blitt skylt i land. Han mener det ikke bør være særlig problematisk å fjerne kadaveret.

— Hvis man tar tak når det er flo sjø, vil man klare å få den vekk.

Haugland frykter forråtnelsesprosessen kan føre til sjenerende lukt for hytteeiere i nærheten, og mener hvalen derfor bør fjernes raskest mulig.

Ansvaret for å fjerne mindre hvalkadavre, ligger på hver enkelt kommune. Ifølge Atle Justad i Fjell kommune vil trolig hvalen bli håndtert og fjernet allerede kommende mandag.

Grindhvalen er totalfredet i Norge. Arten tilhører tannhvalene, og er vanlig langs norskekysten. Den lever i flokker på alt fra noen titalls hvaler til flere hundre individer.

Grindhvalen kan bli opp til seks meter lang og veie opp til tre tonn.

— Jeg har sett en grindhval tidligere, men det var for mange år siden, sier Haugland.

HVAL PÅ LAND: Dette var synet som møtte Terje Haugland da han kom til Dyrøy for å registrere mink og oter. Trolig har grindhvalen dødd av sykdom før den ble skylt på land. <p/> FOTO: TERJE HAUGLAND