MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noDet tilsvarer en økning fra 1,1 promille til 3,1 promille av befolkningen. Det er unge under 35 år som står for den største økningen i disse årene. Psykiske årsaker er firedoblet i perioden.Det viser en undersøkelse foretatt av Rikstrygdeverket, som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske lægeforening torsdag.Tor Bjerkedal, som står bak undersøkelsen, karakteriserer funnene som "veldig alvorlig". — Mange unge kommer aldri tilbake i arbeidslivet. Det gjør at statens utgifter øker med 200 millioner kroner ekstra hvert år, sier Bjerkedal til Bergens Tidende.Bjerkedal mener det er blitt vanskeligere for unge å komme ut i arbeidslivet, og at det er mye av årsaken til at antall uføretrygdede har økt.- Arbeidskontorene har vært altfor raske med å sette denne gruppen over på trygd. De virker mer opptatt av å arbeide med folk som har mer ressurser i utgangspunktet, sier Bjerkedal.Professor Holger Ursin ved Universitetet i Bergen har forsket på stress og subjektive helseplager. Han tror mellom 30 og 50 prosent av de unge uføretrygdede kan komme tilbake til arbeidslivet hvis de får behandling tidlig.- Det er snakk om både fysisk og psykisk trening. Mange unge uføretrygdede er inaktive. De må ha hjelp til å komme i gang igjen, sier Ursin. Ved utgangen av år 2000 var det registrert 279.573 uførepensjonister i Norge. 88.000 av disse er under 50 år.I år vil utgiftene til uføretrygdede koste staten over 30 milliarder kroner.