— Utviklingen er slik at vi må gripe fatt i disse ulykkene på en annen måte enn vi har gjort, sier Leif A. Ellefset i Trygg Trafikk til NTB.

Det var fagdirektør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet som la fram ulykkestallene for mopedister på en konferanse om ungdom og trafikk i Molde onsdag. Amundsen sa på konferansen at moped er et meget farlig kjøretøy om en ser ulykkestallene i forhold til mopedtettheten.

Amundsen peker overfor NTB på tre forhold som har forårsaket denne økningen i ulykkestallet: Mopeder som er ulovlig trimmet til å gå mye raskere enn forutsatt, et økt salg av scooter-lignende mopeder, og at personer med bilsertifikat, men uten spesielt mopedsertifikat, i økende grad kjører disse scooter-mopedene.

— Vi har bedt politi og biltilsyn være spesielt på vakt i forhold til mopeder som er ulovlig trimmet. Disse mopedene kjøres vanligvis av de yngste, som har fått opplæring i å kjøre i langt lavere hastigheter. Vi har sett eksempler på at mopeder kan oppnå en fart på både 80 kilometer og mer, sier Amundsen og Ellefset.

(NTB)