• Pasientbroen til utlandet kan føre til 30-40 flere tilfeller av MRSA-infeksjoner i Norge.

I tillegg kommer like mange smittsomme, men ikke syke pasienter, sier avdelingsoverlege Stig Harthug ved Avdeling for sykehushygiene ved Haukeland sykehus.Det betyr en dobling av antall infeksjonstilfeller. Toppåret her til lands var 1999 med totalt 88 tilfeller av den fryktede infeksjonen.I Norge regner man med at 1000 dødsfall i året skyldes sykehusinfeksjoner. I USA dør 18.000 hvert år av infeksjoner med resistente bakterier. Utviklingen til det verre kan gå raskt. Det så man ikke minst i Canada på midten av 90-tallet. Fra det ene året til det andre økte forekomsten av de standhaftige, gule stafylokokkene fra 400 til 5000 tilfeller. fakta/ sykehus-infeksjoner

  • Statens Helsetilsyn anslår at sykehusinfeksjoner koster 800 millioner kroner per år i behandlingskostnader. n Kostnadene kommer opp i flere milliarder hvis utgiftene til forlenget sykehusopphold, sykemelding og rekonvalesens tas med. * Den verste trusselen er resistente bakterier. 80 prosent av gule stafylokokker, som forårsaker sårinfeksjoner, er motstandsdyktige mot antibiotika.

Full sjekk av pasientbro-pasienter