Mens det i 1996 ble registrert 330 nye henvendelser, tok hele 552 studenter kontakt med helsetjenesten i fjor. Totalt jobbet de ansatte ved helsetjenesten med 719 studenter i fjor, skriver Adresseavisen.

– Det er en relativt stor økning i nyhenvendelser. Hittil i år har vi også hatt større pågang enn noen gang, sier psykolog Ottar Hummelsund, som er leder for Psykososial helsetjeneste ved Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Ifølge Hummelsund kommer rundt 40 prosent på grunn av depresjon, mens 25 prosent sliter med angst.

– Noen tar med seg en sårbarhet inn i en stressende studietilværelse, og utvikler angst og depresjon underveis i studietiden. Åpne studier med mindre struktur og mindre organisert studentaktivitet kan være mer utfordrende for disse studentene. Jo fastere rammer og større nettverk studentene har, desto mindre utsatte er de, sier Hummelsund.

Ifølge studentavisen Under Dusken vil NTNU gjennomføre en trivselsundersøkelse blant studentene i løpet av året. Her vil de også se på om kvalitetsreformen har ført til mer press i studiesituasjonen.