Antall barn med diabetes er fordoblet på 30 år, men forskerne aner ikke hvorfor. En omstridt norsk undersøkelse fikk nylig klarsignal til å bidra til å løse gåten.

En britisk undersøkelse viser at Norge, Norden og Storbritannia er spesielt rammet av diabetes blant personer under 15 år. 250 norske barn får type 1-diabetes årlig, skriver Dagbladet.

Forskerne beskriver den sterke veksten som en gåte, men et forskningsprosjekt ved universitetet i Cambridge gir nytt håp. Forskningsleder John Todd har påvist at gener er en av årsakene til sykdommen.

Gentestet babyer

Resultatene fra Storbritannia kaster også nytt lys over en omstridt norsk undersøkelse, som ble stoppet da det i fjor ble kjent at Nasjonalt folkehelseinstitutt brøt bioteknologiloven da 47.000 norske babyer ble gentestet.

— Vi har sett at det er en usikker og nokså liten helseeffekt for den enkelte ved å være med i programmet. At barn kan få tidlig behandling, vil bare gi en liten og forbigående gevinst. Veid opp mot belastningen ved å vite at de er i risikosonen, er gevinsten for liten, uttalte divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet til NTB i desember.

Omstridt undersøkelse

I utgangspunktet var forskningsprøvene etter dette vedtaket forbudt å bruke, men 20. juni i år vedtok Stortinget at materialet som ble innhentet i prosjektet MIDIA, likevel kan brukes.

— Nå kan vi være med på å finne årsaken til at prosessen starter, slik de gjør i Cambridge. Vi vil nå følge de familiene som har fått påvist økt risiko. Det er nemlig ikke alle disse barna som utvikler det, og i dag fremstår det som et mysterium, sier prosjektleder Per Magnus til Dagbladet.