Framtiden i våre hender har utarbeidet en oversikt som viser at en businessbillett til Doha fører til dobbelt så mye utslipp som en økonomibillett.

Det sier organisasjonens leder, Arild Hermstad.

Tallmaterialet deres forteller følgende:

På en flyreise til Doha slipper en ut 0,92 CO2-ekvialenter på økonomi, og 1,77 på business .

En CO2-ekvivalent er den enheten som man bruker for å måle utslipp i klimagassutslipp. Dette viser hvor mye effekt en gitt mengde utslipp av C02 vil ha på den globale oppvarmingen.

Får kritikk

I fredagens BT kunne du lese at de norske delegatene til klimatoppmøtet i Doha reiste på businessklasse nesten alle som en. Miljøverndepartementet opplyser at de kjøpte klimakvoter for alle billettene til deltagerne.

Per Olaf Lundteigen (Sp) er blant dem som kritiserer de ekstravagante holdningene til norske klimaforkjempere. Til det har Fremstad følgende kommentar:

— Vi er for sterke begrensning på fly generelt. Men vi har ikke noen generell formening om folk bør fly business eller ikke. Men det gir jo et høyere utslipp per plass.

Skjønner ikke vanene

Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat i Oslo, Rasmus Hansson, skjønner ikke de dyre reisevanene.

— Business kunne jeg ikke falle meg inn å fly. Det er bare tull.

— Signaleffekten av å sende haugevis av folk på denne måten er ikke bra, sier Hansson, og legger til:

— Det er en del i forvaltningen som virkelig reiser verden rundt, og så skal de storme rett fra et fly inn på et møte. Det er begripelig at de ikke flyr økonomi. Men at Stortinget og andre observatører skal fly business blir feil.

Han sier det er en selvfølge at man får høyere utslipp per sete når man reiser business.

— Det er klart at klimakvoteavtrykket er større. Det pluss pengene er noe en må ta med seg. Alt i alt er dette nok et argument for å gjøre mer av klimajobben hjemme.

Viktigere ting

Generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, sier deres holdning til fly er å i størst mulig grad begrense antall reiser.

— Slik det er i dag er det billigere å fly enn å ta tog, og det er et gigantisk paradoks.

BUSINESS: Framtiden i våre hender har utarbeidet en oversikt som viser at en businessbillett til Doha fører til dobbelt så mye utslipp som en økonomibillett.
SCANPIX

Hvorvidt delegatene til klimatoppmøtet drar på økonomi— eller businessklasse henger hun seg ikke veldig opp i.

— Det er vel ikke det som knekker det store klimaregnskapet. Flytrafikken står for en liten del av de totale utslippene. Det er særdeles mange andre ting man bør ta tak i for å endre utviklingen.

Hun vedgår at det er et paradoks at de som reiser på møter for å redde klimaet reiser på dyre billettklasser som forurenser mer enn de billigere.

— Det er uansett synd at man må ha så mange møter. Det er selfvfølgelig et paradoks, men det er en svært liten mengde utslipp når vi snakker om. For Norges del vil et av de viktigste tiltakene være å trekke seg ut av fossile investeringsprosjekter gjennom pensjonsfondet.

SVs statssekretær i Miljøverndepartementet Ketil Raknes sier det er kjøpt klimakvoter for alle flybilletene til Doha, Qatar.