La oss ta den hyggeligste varianten først. Den går til dem som har følt seg ille til mote fordi de nå er bundet opp med store lån med en fastrente som ligger over dagens flytende rente — uten at de har gitt beskjed til likningskontoret om det. Likningskontoret regner da med at du nyter godt av den solide rentenedgangen som har vært i år. Skattekortet ditt gir dermed arbeidsgiver beskjed om å trekke for mye i skatt kommende år.

Korrigerer du ikke dette, så får du penger tilbake når skatteoppgjøret for 2004 kommer sommeren 2005. Det er lenge å vente, så vil du ikke tvinges til slik sparing, så er det like godt å sjekke det skattekortet du nylig har fått.

Den mindre hyggelige varianten har alle de som ikke har korrigert skattetrekket i inneværende år. Når tidligere forutsatte renteutgifter går ned, uten at skattetrekket er korrigert i perioden, så betyr det at skattefuten har gitt deg for stort fradrag. Du har med andre ord fått for mange penger å rutte med.

For et lån på en million i 2002 fikk du 22.000 kroner i skattefradrag for de rentene du betalte. Dette ble også lagt til grunn når skattekortene for 2003 ble sendt ut. For 2004 regner skatteetaten at dette fradraget nå er redusert til litt over 12.000 kroner. Det betyr at du får 10.000, eller ca. 800 kroner måneden, mindre utbetalt av lønnen. Du bør sjekke at det nye skattekortet tar hensyn til dette. Ellers risikerer du å bygge opp til en ny alvorlig skattesmell i 2005.

I tillegg til at du får mindre penger utbetalt, som følge av høyere skattetrekk, så må du være forberedt på en solid restskatt for at det ble gitt for stort fradrag mens renten falt kraftig gjennom hele 2003. Når du får årsoppgaven fra långiver, kan du sammenlikne betalte renter for 2002 med 2003. Av forskjellen beregner du 28 prosent, da får du en grei peiling på hvor mye du kan vente at kemneren vil ha ekstra av deg. Du har noen måneder frem til restskatten kommer. Dersom ikke reservekontoen er god nok, så sett av en tusenlapp i måneden for å dempe smellet når det kommer.

Det er sendt ut 3,4 millioner skattekort. I år er det grunn til å sjekke dem nøye før de går til arbeidsgiver. Et problem er selvsagt at et tabellnummer, som angir hvilken trekktabell som skal brukes, ikke forteller deg noe om hva likningsmyndighetene har tatt hensyn til. Med skattekortet fikk du tilsendt grunnlaget for fastsettelsen. Her kan du se hva det er tatt høyde for. Alternativt spør dem som steller med lønn og skattetrekk på bedriften. De kan gi deg et hint om hva som er endret i forhold til fjoråret. Er du i tvil: Ring Likningskontoret, de sier selv at de er til for å hjelpe oss.