Vanligvis settes by— og herredsretter med én fagdommer, men i denne saken, som starter like over påske, blir det oppnevnt to fagdommere. De to er sorenskriver Jørn Ree fra Mandal og sorenskriver Harald Jølle fra Farsund, skriver Fædrelandsvennen.

I tillegg er det trukket ut fire meddommere i stedet for de vanlige to. De fire er Anne-Lise Strømme Chermiti (49) fra Kristiansand, heisinstallatør Per Grønberg (53) fra Kristiansand, lærer Frøydis Solberg (39) fra Vennesla og som varamedlem, kokk Reidar Dahl (54) fra Vennesla.

NTB