Det viser nye tall for 2009 fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om hvem som har fått oppholdstillatelse i Norge det siste halvåret, skriver Aftenposten.no .

I første halvår av 2008 fikk 1250 innvilget asyl. I 2009 er tilsvarende tall rundt 2400.

— Avslagsprosenten har gått ned fra 59 prosent til 47 prosent, sier UDI-direktør Ida Børresen på en pressekonferanse torsdag morgen.

Det har også vært 50 prosent økning i antall asylsøkere i samme periode.

Andelen enslige, mindreårige, asylsøkere øker også.

— Vi er bekymret for disse asylsøkerne, de er i en sårbar situasjon, sier UDI-direktør Ida Børresen på en pressekonferanse torsdag morgen, sier Børresen.

Store endringer Økningen i asyl skyldes både at UDI har behandlet flere søknader og at andelen som har fått medhold har gått opp.

Første halvår 2008 fikk 57 prosent avslag på sine søknader, mens andelen har sunket til rundt 50 prosent i 2009. Denne endringen skyldes hovedsakelig at 2008 var et utypisk år fordi det ble innført en praksisendring med hensyn til personer fra Serbia, Kosovo og Tsjetsjenia.

Hvor stor andel de ulike gruppene innvandrere utgjør viser store endringer sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgang i arbeidsinnvandring Første halvår i 2009 utgjør arbeidsinnvandrerne rundt halvparten, familieinnvandrerne en tredjedel, studenter åtte prosent og personer med innvilget asyl 11 prosent av alle som har fått oppholdstillatelse.

I første halvdel av 2008 utgjorde andelen asylsøkere kun tre prosent av totalen. Forskjellen utgjør dermed en firdobling.

Dette skyldes imidlertid først og fremst nedgangen i arbeidsinnvandringen som utgjør den største gruppen innvandrere.

Antallet som har fått innvilget familiegjenforening går ned med 10 prosent, fra 1000 til 9000 i samme periode.