Kirkeverge Nils Magnar Torvik i Surnadal reagerte da han skulle kjøpe almanakker til de ansatte i kirken. Mens en almanakk på bokmål kostet 27 kroner stykket, var prisen for det samme produktet med nynorsk tekst 50 kroner, skriver Avis1.

Torvik tok kontakt med Kulturdepartementet for å klage på prisforskjellen, men de kan ikke tvinge private aktører til å ha like priser på produkter knyttet til ulike målformer.

— Vi kan bare komme med oppfordringer, men er av den klare oppfatning at også private aktører skal gjøre hva de kan for at det ikke blir forskjell mellom målformene, sier underdirektør Gro Paudal i Kulturdepartementet.

Direktør Erling Qvale i Almanakkforlaget sier at almanakker på nynorsk er uinteressante produkter for forlaget siden de nesten ikke tjener penger på dem. Årlig selger Almanakkforlaget rundt tre millioner kalendere og har tre utgaver som kommer på nynorsk.

— Vi har ingen pålegg om å tilby nynorsk i våre produkter, og hvis vi fortsatt skal få kritikk for at vi leverer et produkt få andre gjør, så ser jeg ingen grunn til å fortsette, sier Qvale.

NTB