Det er sjefen for Statens Bankinvesteringsfond, Jan Willy Hopland, som har bedt om at bankens representantskap må få en slik redegjørelse.

Informasjonssjef Geir Falkenberg i DnB sier til NTB at både det nye styret og administrasjonen i banken deltar i utredningsarbeidet. Han kan ikke si om det bare blir en skriftlig redegjørelse og heller ikke noe om når den vil være ferdig. Falkenberg utelukker ikke at redegjørelsen også blir gjenstand for behandling på et møte i representantskapet.

Bakgrunnen for kravet om en redegjørelse er den sterke kritikken som er kommet mot DnB fordi banken har lånt ut penger som Kjell Inge Røkke har benyttet til å kjøpe aksjer i Aker RGI.

Sparebanken NOR har lånt Røkke et tilsvarende beløp, men det er DnB som er blitt skyteskive for kritikerne. Dette til tross for at Kredittilsynet har påpekt at NOR ikke engang styrebehandlet lånet mens det i DnB var diskusjon i styret før lånet ble innvilget.

NTB