Stavanger Aftenblad utfordrer Djupedal til å svare på krav fra Sosialistisk Ungdom. Partiets ungdomsorganisasjonen vil blant annet vite hva de skal si om skoleløftene når det blir skolevalgkamp neste høst. SU er spesielt opptatt av løftet om gratis skolebøker.

– De kan si at det vil bli innfridd eller at det allerede er innfridd. Løftet er viktig for regjeringen, og det vil bli omtalt i statsbudsjettet som legges fram 6. oktober, sier Djupedal til Stavanger Aftenblad.

Han lover også at Soria Moria-løftet om gratis frukt og grønt i skolen skal innfris, selv om han heller ikke her vil si når.

– Jeg har nylig mottatt en rapport som understreker hvor viktig dette er både for læring og helse. Jeg er forbauset over at Høyre synes dette er lite meningsfylt, sier han.

Kunnskapsministeren mener at det nå ansettes flere lærere rundt om i landet etter at regjeringen på årets budsjett økte overføringene til kommunene med 5,7 milliarder kroner, pluss at de fikk beholde alle de økte skatteinntektene.