– Prosessen med å debattere formålsparagrafen vil starte så snart det lar seg gjøre. Vi trenger en bedre formålsparagraf, sier Djupedal til NTB.

Den nye kunnskapsministeren vil sette ned et utvalg som skal gå gjennom verdigrunnlaget i skolen. Han mener paragrafen må endres til å være mer i takt med det flerkulturelle Norge.

– Det er mange sterke synspunkter i denne saken, men jeg tror den norske skolen har godt av en debatt om hvilken formålsparagraf og verdiforankring vi ønsker at skolen skal ha i vårt samfunn. Jeg er ikke redd for å ta den debatten, sier Djupedal ifølge NRK.

Fortsatt verdiforankring

Djupedal understreker overfor NTB at skolen fortsatt trenger en klar verdiforankring. Men han mener dagens kristne formålsparagraf ikke stemmer overens med det flerkulturelle Norge.

– De ulike religiøse og ikke-religiøse miljøene må sammen komme fram til en forankring alle kan være enige om, sier han, og legger til:

– Vi trenger en formålsparagraf som er bedre for samfunnet enn dagens kristne forankring.

Kirkerådets leder Thor Bjarne Bore har ingenting imot at skolens verdigrunnlag skal drøftes.

– Jeg håper debatten blir grundig og skikkelig, og at Kirkerådet får si sin mening, sier han.

– Unødvendig

Ola T. Lånke, som sitter i utdanningskomiteen for KrF, synes ikke det er behov for en debatt. Han vil beholde den klare kristne forankringen.

– Jeg stiller meg veldig uforstående til at vi skal endre formålsparagrafen. Hvorfor skal vi bruke tid på å forandre noe som fungerer, sier han til NTB.

Lånke mener skolen trenger en forankring i det kulturgrunnlaget Norge har bygd opp i løpet av tusen år.

– Men mener du dagens kristne formålsparagraf passer i det flerkulturelle Norge?

– Jeg ser ingen motsetning mellom å ha en verdiforankring og å inkludere våre nye landsmenn. Mange personer med en annen etnisk opprinnelse har dessuten forståelse for at Norge ønsker å ha en kristen forankring, sier Lånke.

Positive til debatt

I regjeringserklæringen fra Soria Moria står det at regjeringen vil «gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven». Senterpartiet, som i utgangspunktet er fornøyd med den kristne forankringen, er likevel positiv til debatt.

– Vi ser at samfunnet forandrer seg og at en debatt om skolens verdigrunnlag kan være fruktbar, sier Sps representant i utdanningskomiteen Inger S. Enger.

Enger understreker at det er viktig for Senterpartiet at alle nordmenn finner seg til rette på skolen, og at dagens kristne grunnsyn kan være problematisk for noen grupper.

– Vi vil ha en god offentlig skole for alle, og derfor er vi villige til å gå gjennom paragrafen, sier hun.