I dag troppet Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén og styreleder Geir Stene-Larsen opp hos Djupedal for å drøfte tiltak mot juks. Allerede tirsdag møter Djupedal rektorene ved alle norske universiteter og høyskoler til kontaktkonferanse, og han vil bruke anledningen til å understreke den enkelte institusjonens ansvar for at forskningen skal være ren og uplettet.

— Vi skal gjennomgå alle systemer i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Og på nasjonalt plan vil vi legge fram forslag for Stortinget om opprettelse av et uredelighetsutvalg for forskning. Dette kan være på plass før sommeren, sier Djupedal.

Han mener bestemt at forskningsskandalen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet er et engangstilfelle og at det er generelt høy etisk standard i norske forskningsmiljøer. Kunnskapsministeren ser ingen grunn til mistillit, en holdning som får full støtte av direktør Hallén i Forskningsrådet.

— Dette er en veldig sjelden sak, der det rett og slett et fabrikkert et helt sett med data. Forskningens betydning i samfunnet har aldri vært større, og tillit er avgjørende. Derfor skal vi til bunns i saken, sier Hallén.