— Budsjettforslaget inneholder store skattelettelser til dem som har mest. Vi er tydelige på at vi vil satse på fellesskapet. Mange av disse skattelettelsene vil bli nullet ut, men hvordan dette skal skje, kan vi ikke si noe om nå, sier Djupedal etter at den avtroppende regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett fredag formiddag.

Han understreker at de rødgrønne må bruke tid på å gå gjennom dette forslaget for så å legge fram de endringene de mener er nødvendig.