Fjorten bygde— og eksbygdeungdommer skal hjelpe Åslaug Haga (Sp) med å snu flyttestrømmen fra bygda. Torsdag la de fram sine resultater for kommunalministeren, som lover å lytte til ungdommens råd.

Blant konklusjonene som gruppen har kommet fram til, er at ikke alle egner seg til å bo på landet. Kunsten blir å finne egnet ungdom som vil flytte hjem til mor, eller i hvert fall distriktene.

– Det er jeg helt enig i. Og mitt poeng er ikke at jeg skal tvinge noen som helst til å bo på bygda. Folk skal kunne velge hvor de skal bo. Det er ikke noe bedre å bo på bygda enn i byen. Jeg er ikke opptatt av noen form for tvang, men jeg er opptatt av at folk skal kunne velge, sier Haga til NTB. Hun understreker at det er mange som har vrangforestillinger om bygda. Og disse forstillingene vil ministeren til livs.

Image problem

Trubaduren Odd Nordstoga er et av medlemmene i Bolystrådet. Han tror bygda sliter med et imageproblem. Selv sitter han i imagegruppa, ei av tre grupper i rådet. Nå ønsker de at bygdene blir flinkere i måten de markedsfører seg selv på. Og ifølge Bolystrådet er tiden overmoden for å få profesjonelle informasjonsfolk med på lasset.

– Vi i imagegruppa har i hvert fall kommet fram til at det er et stort potensial i måten bygder og regioner presenterer seg selv på, sier Nordstoga til NTB.

Internettside

Og som et forslag til hvordan bygdene kan markedsføre seg selv, har gruppa laget et forslag til en internettside som heter finndinbygd.no. På siden, som ikke er virksom, kan en blant annet ta en test for å finne ut om man hører hjemme på bygda eller om man like gjerne kan bli værende i sin 20 kvadratmeter store leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Men er det riktig å definere bygdemennesket slik dere gjør?

– Utgangspunktet vårt er vel at bygdene ikke bare skal være rosemaling, men at bygdene er alt mulig rart. Vi tar utgangspunkt i individet og at folk er mye mer individuelle enn før, sier Nordstoga. Han vil imidlertid ikke være med på at det gruppa egentlig ønsker seg, er å få byen ut på landet.

– Det vil ikke jeg i hvert fall. Det er helt baklengs, sier Nordstoga.

Vil lytte

Selv om Haga ikke sier noe om hvilke konkrete tiltak som vil komme ut av tenketankens arbeide, lover hun å lytte til det de kommer med.

– Vi skal følge opp de innspillene de gir. Dette er unge mennesker som vet hva de snakker om. Dette er unge mennesker med røtter i bygda og som vet hva som må til for at vi skal gjøre det attraktivt for unge mennesker å bosette seg på bygdene. Vi har hatt tre grupper som har jobbet, og vi skal følge opp, sier Haga til NTB.

Solum, Stian Lysberg