• Ingen lokalsykehus bør legges ned, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Proteststormen i distriktene mot svekking av lokalsykehusene legger sterkt press på regjeringen.

Sykehusaksjonistene krever garantier for at dagens tilbud skal bestå.

Distriktsopprøret på Vestlandet og i Nord-Norge til forsvar for lokalsykehusene nådde mandag maktens korridorer, da 25 representanter for lokale sykehusaksjoner møtte helseministeren og Stortingets sosialpolitikere.

Høybråten (KrF) sa til aksjonslederne at en del av forslagene til sykehusendringer i Helse Nord og Helse Vest etter hans mening går altfor langt, og han lover politisk behandling av endringsforslag for lokalsykehusene. Han er generalforsamling og har det avgjørende ordet i alle helseforetakene.

Helseministeren fikk overrakt 133.000 underskrifter mot forslag som vil svekke akuttberedskapen og fødeavdelingene ved en rekke lokale sykehus. Rundt 35.000 mennesker har de siste ukene deltatt i lokale demonstrasjoner til forsvar for sykehusene.

Høybråten ville ikke gå nærmere inn på hvilke sykehus eller hvilke konkrete tilbud han sikter til når han sier at en del forslag er for vidtgående.

Han sier at det ikke foreligger konkrete forslag om å legge ned hele sykehus, og at dette etter hans mening ikke vil være aktuelt. Men han vil ikke garantere at det ikke skal skje endringer i sykehusstrukturen.

Den nystiftede Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener at sentralisering av akuttfunksjoner og fødselsomsorg vil være første skritt mot nedleggelse av lokalsykehus. Aksjonslederne mener Høybråtens utsagn om lokalsykehusene er for vage.

(NTB)