— Folk som i framtiden skal jobbe på kontinentalsokkelen kan bli tvunget til å flytte til den regionen hvor oljeselskapets hovedkontor ligger, sier Jan-Georg Bang i LO i Rana og Omegn.

Ifølge Bang går BP Amoco i bresjen for de nye reglene. Selskapet ønsker at alle ansatte som skal arbeide ved installasjoner på sokkelen må bo eller bosette seg i nærheten av hovedkontoret.

Oljeselskapet Phillips krever allerede, ifølge Bang, at lærlingene i selskapet skal være bosatt i Stavanger.

— Dette fratar ungdom i distrikts-Norge mulighetene til å kvalifisere seg for arbeide innen oljevirksomheten, sier Bang til NTB.

Vil ta del

Bang minner om at det tidligere er slått fast politisk at oljeindustrien skal komme hele befolkningen til gode, både økonomisk og i form av sysselsetting.

— Ett av hovedmomentene var at ansatte på sokkelen skal kunne få bo hvor som helst i landet, sier han.

Bang mener dette ble bekreftet sist ved en avgjørelse i Arbeidsretten i 1983 hvor det ble vedtatt "at de ansatte skal kunne bo og flytte hvor som helst i Norge."

Negativt

–Hvis oljeselskapene får gjennom ordningen med nye ansettelsesvilkår, vil virkningen for distrikts-Norge bli svært negativ, sier Bang.

Han frykter at konsekvensen kan bli at distriktene tappes for kvalifisert arbeidskraft; at nyutvikling stagnerer, underleverandører skvises ut og samferdselstilbudet i regionen svekkes.

I tillegg påpeker han at skatteinntekter vil forsvinne og kommunenes økonomi svekkes.

— Det eneste som kan stoppe denne utviklingen er politisk handlekraft fra Stortinget, sier Jan-Georg Bang til NTB.

(NTB)