JONE LAUGALANDFrogner

Dette forklarte han da han ble utspurt av konens forsvarer, advokat Frode Sulland i Nes herredsrett fredag ettermiddag.

– Vi var for ulike til det, sa Per Orderud. Han mente at han hadde et nærmere forhold enn han egentlig ønsket til sin svigerfar av hensyn til konen. Av og til hadde svigerfaren hjulpet han på gården med forskjellig.

Kristin Kirkemo Haukeland hadde hjulpet ham med noen småting. Blant annet drev hun å pusset på en gammel traktor. Den brukte hun mange timer på.

Per Orderud var i varetektsperioden gjort kjent med at hans kone ønsket at også han skulle forklare seg om skyteepisoden. Han hevdet at han handlet etter råd fra sin forsvarer når han ventet med å si noe om skyteepisoden. Dette ville han først si når saken eventuelt kom opp for retten.