— Litt folkelig sagt oppfatter jeg at vi skal besvare to hovedspørsmål: Hva skjedde egentlig 22. juli, og hva kan vi lære? sa Gjørv da hun ble presentert som kommisjonens leder fredag.

Den 45 år gamle juristen sier at hun aldri var i tvil om å takke ja til oppdraget da hun ble spurt:

— Det var åpenbart, for jeg hadde allerede tenkt tanken om jeg kunne bidra med noe. Arbeidet blir omfattende og vanskelig. Vi vil jobbe under stort press, og jeg vil lede arbeidet med ærefrykt for alle de berørte og for oppdraget, sa hun.

- Ikke personlig ansvar

Hun sier at kommisjonen må undersøke alle beslutninger som ble tatt og om andre beslutninger kunne ha avverget deler av tragedien.

— Da er det ikke til å unngå at vi må inn i enkeltpersoners vurderinger. Men kommisjonen har ikke mandat for å vurdere personlig ansvar, sa hun.

Til sammen åtte andre medlemmer skal utgjøre kommisjonen, som skal gå igjennom beredskapen og hvordan alle nødetatene fungerte etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juni.

Blant de åtte er terrorforsker Laila Bokhari, professor Guri Hjeltnes og tidligere politidirektør i København, Hanne Bech Hansen fra Danmark.

I tillegg er både Forsvaret og helsevesenet representert.

- Hvorfor skjedde det?

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at målet med 22. juli-kommisjonen er større trygghet.

— Tusenvis av mennesker over hele landet trenger omsorg og hjelp. For dem er det avgjørende å få svar på spørsmålet: Hva skjedde, og hvorfor skjedde det. Dette er også viktig for oss som nasjon. Vi skal lære av terrorangrepet. Målet er at det ikke skal skje igjen. Målet er større trygghet, sa Stoltenberg da han fredag presenterte kommisjonen.

Kommisjonen skal ta for seg alle sider ved det som skjedde under og etter bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya 22. juni.

— Kommisjonens mandat er å kartlegge alle relevante sider ved hendelsesforløpet. Få fakta på bordet, usminket og ærlig. Det har en verdi i seg selv, sa Stoltenberg.

Statsministeren sier at kommisjonens sammensetning og mandat er utarbeidet i samarbeid med alle partiene på Stortinget.