Dette ble det nedslående resultatet av Statens forurensningstilsyn (SFT) sin høstjakt på det forbudte stoffet i spedbarn— og småbarnprodukter.

Forbudt siden 1. januar i fjor

Snart to år etter at ftalat-forbudet ble innført selges det altså spedbarnprodukter og småbarnleker i mykplast (PVC-plast) som inneholder dette helseskadelige stoffet.

-Vi har nettopp fått testresultatene. Produktene ble tidlig i høst plukket tilfeldig fra forretninger flere steder i landet. Ti av produktene, altså halvparten, viser at mykplasten i produktene inneholder ftalater, sier overingeniør Britt Endre i Statens forureningstilsyn (SFT) til Bergens Tidende..

Overrasket

-Er SFT overrasket over disse nye ftalat-funnene?

-Forbudet mot ftalater i barneleker og spedbarnprodukter ble innført 1. januar i fjor. Butikkene vi har sjekket småbarnleker i høst har forsikret at produktene er tatt inn etter at forbudet trådte i kraft. Derfor er vi overrasket, og slettes ikke fornøyd. Disse avsløringene viser også at sjekkrutinene for ftalater svikter i butikkene og/eller hos importørene når det gjelder barneleker, sier Britt Endre i SFTs produktkontroll.

fakta/ftalater

*Stoffgruppen ftalater mistenkes for å redusere forplantningsevnen hos menn.

*Ftalater avgis lett fra mykplast og tas opp i spyttet når barn slikker på /tar leken i munnen.

*Foreldre bør spørre om mykplastleken de kjøper er laget av PVC-plast. Er den det bør man ifølge SFT være på vakt.

*SFT går ut med både bilde/merkenavn på leken og produsent når det er avslørt ftalater i rutinesjekkene.