I januar bestemte Klagenemnda for likestilling at forsikringsselskapene ikke har lov til å bruke kjønn som grunnlag for premieberegninger.

— Dette er et område der likestilling ikke har fått gjennomslag, sier informasjonsdirektør Thomas Skålnes i Vital.

Det var i utgangspunktet Likestillingsombudet som vedtok å forby forskjellsbehandlingen, men Finansnæringens Hovedorganisasjon klaget. De vant ikke frem.

Bransjen har fått to år på seg til å innføre de nye reglene, eller på å prøve vedtaket for domstolene.

Før de eventuelt prøver det for retten, venter de på et EU-direktiv, som kan komme til å forby bruk av kjønn ved beregning av forsikringspremier.

— Dette er selvsagt opp til det enkelte selskap, men vi ønsker et regelverk på linje med våre naboland. Dersom EU bestemmer at kjønn ikke kan brukes, så er det lite tenkelig at norske selskaper prøver dette for retten, sier informasjonsdirektør Preben S. Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Han venter en avklaring fra EU til høsten. Samtidig er det en mulighet for at det blir et unntak for enkelte forsikringer, blant annet etter krav fra land i Øst- og Sør-Europa. Det gjelder blant annet uføreforsikringer.