• Norge sender diplomatisk note til Storbritannia om Sellafield-utslippene, opplyser Børge Brende til BT. Dagens samtaler med sin britiske ministerkollega opprører statsråden sterkt.

— Et av de aller verste og tøffeste møtene jeg har vært med på, sa en mektig provosert Brende til Bergens Tidende i kveld.

I ettermiddag møtte han den britiske miljøvernministeren Michael Meacher til et to timer langt møte om de radioaktive utslippene fra atomgjenvinningsanlegget.

For døve ører

Men atter en gang prellet de norske protestene av på britene. Etter møtet gjorde Brende det klart at Norge en av de første dagene sender en formell diplomatisk note der Norge gir uttrykk for sterk misnøye med den manglende fremdriften i saken og et varsel om at Norge nå vurderer rettslige skritt mot Storbritannia hvis det kan dokumenteres at norske sjømatinteresser lider økonomiske tap.

Ifølge Brende tok hans britiske ministerkollega meldingen om den diplomatiske noten tungt.

— Men det var tungt for meg ikke å bli lyttet skikkelig også, sier han.

Hårreisende

Norge krever i første omgang midlertidig utslippsstans mens det arbeides med å utvikle en rense- og lagringsmetode for atomavfallet som sprer seg med hav-strømmene oppover norskekysten.

Brende mener det er hårreisende at anlegget fortsetter å tømme tankene med det lagrete radioaktive stoffet technetium rett ut i havet, samtidig som det pågår samtaler mellom de to lands myndigheter.

— I møtet kom det klart frem at britene ikke vil stoppe utslippene på grunn av en mulig fare for lekkasje fra underjordiske lagre om 50.000 år. De kunne ikke tilbakevise opplysninger fra Statens strålevern om at disse radioaktive dosene er lavere enn dem i dag velger å slippe rett ut i havet.

De prioriterer altså mulige problemer om 50.000 år fremfor å gjøre noe med den trusselen dagens utslipp er for norske kystsamfunn og fiskeriindust-rien, sier Brende.

Han vil nå ta Sellafield.saken opp med EU-kommisjonen, og varsler at Sellafield-kampen nå går inn i en helt ny fase. Brende mener man må langt tilbake i tid sist Norge sendte en diplomatisk note til den gamle allierte på andre siden av Nordsjøen.

OPPRØRT: Miljøvernminister Børge Brende er opprørt etter samtaler med sin britiske kollega om Sellafield.
Arkivfoto: Richard Sagen