DAB-nettet (digital standard for bakkesendt radio) dekker i dag 70 prosent av befolkningen, og det vil øke til 80 prosent neste år.

— Hensikten med å forlenge konsesjoner er å sikre stabile rammevilkår slik at de kommersielle radiokanalene skal kunne investere i utbygging av det digitale nettet, sier kulturminister Trond Giske (Ap).

Han mener beslutningen innebærer et løft for norsk radio, med gode muligheter for større mangfold og bedre kvalitet.

Giske forlenger konsesjonene uten ny utlysing, og begrunner det med at det vil bli frigjort så mye frekvensressurser frem mot 2014 at det også er plass til eventuelle nye aktører.

Allmennkringkaster

På et tidspunkt vil dagens analoge frekvenser, FM-nettet, bli slått av for å frigjøre digitale frekvenser. Det innebærer at alle må ha digital radio.

— Det er ikke tatt noen beslutning om når dette skal skje. Lyttere og forbrukere må selv bestemme hvor raskt overgangen til digitalradio skal skje, og det avgjøres av hvor attraktivt det digitale tilbudet blir, sier Giske.

Han sier at FM-nettet tidligst vil bli slått av i 2014.

Gledens dag

NRK-sjef John G. Bernander takker Trond Giske for avgjørelsen og sier det er en gledens dag for NRK.

— For det samlede radiotilbudet er det avgjørende med en dekning opp til 80 prosent. Det hadde vi ikke fått til hvis ikke de kommersielle kanalene hadde fått forlenget sin konsesjon, sier han.

NRK flytter over i det regionale nettet. Det vil blant annet sikre at alle får riktige lokalsendinger fra det området de bor i.

P4-sjef Kalle Lisberg sier all tvil om DAB-radio nå er feid vekk, og slutter seg til håpet om at DAB-radio blir årets julegave.

— Digitalradio gir fantastisk lyd, men det er alltid innholdet som er konge, sier han.

Forlengelse

P4 hadde digital konsesjon til 2014, men har bedt om forlengelse til 2020. Det etterkommes hvis P4 fortsetter å oppfylle kravet om være allmennkringkaster. Kanal 24 har søkt om digital konsesjon, og får det på samme vilkår som P4.

Av likebehandlingshensyn får også Radio 2 Digital tilbud om forlenget konsesjon frem til 2020. Radio 2 Digital er en kommersiell riksdekkende radio som utelukkende sender digitalt.

TERJE BENDIKSBY/SCANPIX