Kulturminister Ellen Horn må i Stortingets spørretime onsdag svare på Fremskrittspartiets Per Sandbergs spørsmål om hvilke tanker hun har rundt et samarbeid mellom NRK, TV 2 og Telenor når det gjelder etableringen av et digitalt sendenett.

-Vi stiller oss veldig negative til et samarbeid mellom disse tre aktørene, og synes planene er skumle. Vi frykter helt klart at en monopolsituasjon blir konsekvensen hvis planene blir satt ut i livet, sier Sandberg til NTB.

Men Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Jon Olav Alstad, applauderer samarbeidsforsøket.

-Vi har i lengre tid etterlyst flere sånne initiativ om et bredere samarbeid. Vi synes derfor det er veldig positivt at NRK, TV 2 og Telenor nå jobber med konkrete planer for et omfattende samarbeid dem imellom, sier Alstad.NTB