Gjennom taler og andre uttalelser har han de siste to årene forberedt politikerne på at det nå må gjøres helt grunnleggende valg rundt Forsvaret. Gjøres ikke disse valgene i 2007 og 2008 risikerer man et sammenbrudd i de delene av Forsvaret som skal sikre den nødvendige stridsevnen, mener Diesen.

Med mindre Forsvaret får mer penger, må Forsvaret bli mindre. I dag finnes altfor mange baser, stasjoner og forlegninger i forhold til antall soldater og behovet for å utdanne og trene disse. Samtidig vil det ikke finnes penger til å drifte alle enhetene som Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren i dag består av, lyder Diesens budskap.

Han han gjort det klart at om ikke budsjettene økes må Forsvaret kutte ned på antall enheter, slik Danmark f.eks. har gjort ved å legge ned ubåtvåpenet, og slik Norge har gjort ved å legge ned det stasjonære luftvernartilleriet.

Diesen viser til Forsvarets forskningsinstitutt når han sier at Forsvaret trenger fire milliarder per år på toppen av dagens 30 milliarder, om det skal være mulig å gjenoppbygge og drifte det Forsvaret som per i dag er vedtatt.

Et gjentatt argument fra Diesen er at Stortinget ikke har villet finansiere det forsvar det selv har vedtatt.