I samme periode ble salget av bilbensin redusert med 3,9 prosent, og totalt ble det solgt 2,1 milliarder liter. Dermed fortsetter trenden med økt salg av autodiesel, mens bensinsalget synker noe. I 2004 passerte salget av autodiesel salget av bensin i Norge.

Dette må ses i sammenheng med utviklingen i bilparken. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det har vært en større økning i registrerte kjøretøy med dieselmotor, enn det har vært i kjøretøy med bensinmotor de siste årene.

Salget av bilbensin og autodiesel sto til sammen for 48,5 prosent av det totale salget av petroleumsprodukter i Norge i fjor. Det samlede tallet av slike produkter var på 9,7 milliarder liter, en økning på 3,9 prosent sammenliknet med 2005.

Den største prosentvise veksten var i salget av jetdrivstoff. Det samlede salget var i fjor på 893 millioner liter, 9,8 prosent mer enn i 2005.