Flere ganger de siste månedene har dieselprisen vært høyere enn bensinprisen.

Mandag var den veiledende literprisen fra Shell 12,60 kroner for diesel mens bensinprisen var 12,50 kroner. Stasjonseier Magne Ahlin i Sogndal sier til NRK at han aldri har sett noe lignende.

Bensin var fortsatt ett øre dyrere enn diesel hos de andre store bensinkjedene, og prisene varierer fra sted til sted.

Informasjonsdirektør hos Esso, Eirik Hauge, sier til NTB at det ikke er uvanlig at dieselprisen stiger på vinteren.

– Diesel har nært slektskap med fyringsolje, og på vinteren øker etterspørselen og prisen. På sommeren får vi samme effekt for bensinprisen, sier Hauge. Han viser til at dieselprisen også er økt siden nyttår på grunn av økt avgift, og at oljeprisen for tiden er historisk høy.

Norsk Petroleumsinstitutts statistikk over bensin— og dieselprisen viser at prisene var ganske like utover høsten. I desember var dieselprisen høyere enn bensinprisen mens bensin var litt dyrere i januar. Instituttets statistikk viser gjennomsnittspriser, og det er til dels store lokale variasjoner.