Sprøyten kan dermed byttes ut med medisiner i pilleform, skriver Den norske lægeforening i en pressemelding.

En forskergruppe fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus fant med hjelp fra to andre internasjonale forskergrupper ut at stoffet sylfonylurea, som stimulerer kroppens insulinproduksjon, kunne benyttes i stedet for insulin.

– Denne behandlingen gir en stor lettelse for barna og deres familier ved at de slipper plagsomme insulininjeksjoner, sier Pål Rasmus Njølstad. Han er en av forfatterne bak en artikkel om studien, og arbeider ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Det er pasienter med diabetes som skyldes mutasjoner i Kir6.2-genet, som nå kan behandles med tabletter. Denne mutasjonen forårsaker mellom 30 og 60 prosent av tilfellene som oppstår før seks måneders alder. 90 prosent av pasientene i studien kunne slutte med insulin etter å ha fått tablettene.