Sykdommen berører nå svimlende 246 millioner mennesker over hele verden. 46 prosent er i aldersgruppen 40-59 år.

Det viser ferske data fra Den internasjonale diabetes føderasjonen som nå har sin verdenskongress i Sør-Afrika.

De nye tallene viser at det totale antall mennesker som lever med diabetes vil skyte i været til 380 millioner i løpet av 20 år. Det er skyhøyt over de mest pessimistiske anslagene man tidligere har operert med.

Ubehandlet er diabetes dødelig. Sykdommen står for 3,8 millioner dødsfall hvert år, og kan sammenliknes med hiv/aids.

Unge får «aldersdiabetes»

Tidligere ble sykdommen forbundet med alderdom, men nå har diabetes hoppet ned en generasjon. Type 2-diabetes, den såkalte «aldersdiabetesen» opptrer nå i stadig yngre aldersklasser, helt ned i gruppen 20-30 år. I dag har 200.000 mennesker diabetes i Norge.

Om ti år forventer man at det finnes flere barn og ungdom med type 2-diabetes enn med type 1-diabetes, den såkalte «barnediabetesen».

53 millioner i Europa

India leder den globale «topp ti listen» over flest antall mennesker rammet av diabetes med 40,9 millioner sykdomstilfeller, etterfulgt av Kina med 39,8 millioner. Etter disse kommer USA, Russland Tyskland, Japan, Pakistan, Brasil, Mexico og Egypt. Europa har til sammen 53 millioner mennesker med diabetes, ifølge tall som er lagt frem på kongressen.

Et komplisert samspill av miljø og sosiale faktorer driver den globale eksplosjonen av diabetes. I utviklingsland er diabetes mest vanlig i de fattigste samfunnene, mens livsstilsforandringer er mye av forklaringen på at så mange får diabetes i rike og velutviklete land.