49 prosent av Høyres egne velgere mener forsvarsminister Kristin Krohn Devold har taklet kjøret fra opposisjon og medier dårlig.

56 prosent av velgerne totalt sett mener hun har håndtert saken på en «svært dårlig måte» eller «nokså dårlig måte».

Bare 13 prosent mener hun har taklet kjøret fra opposisjon og mediene på en god måte, enten «svært god» (2 prosent), eller «nokså god» (11 prosent).

Kritiske H-velgere

Det viser en landsdekkende meningsmåling Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende. Målingen ble gjennomført fra tirsdag til torsdag denne uken.

Det er altså skepsis til Krohn Devolds håndtering langt inn i hennes egne partirekker. Velgerne viser stor misnøye med hennes evne til å håndtere kjempeoverskridelsene i Forsvaret.

— Det er ikke så veldig overraskende at så mange av dette partiets sympatisører uttrykker seg kritisk. Et kjennetegn ved mange Høyre-folk er jo at de misliker rot i økonomien, sier daglig leder Thore G. Olaussen i Norsk Respons til BT.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen er leder i Bergen Høyre. Han skryter av Kristin Krohn Devolds håndtering av saken, og mener de positive sidene ved omstillingen ikke er kommet frem. Likevel er han ikke overrasket over målingen.

— Jeg forstår at folk reagerer på oppstyret i mediene og inntrykket av økonomisk uorden, sier Hansen.

Naturlig med bråk

At halvparten av Høyres egne velgere synes forsvarsministeren har gjort en dårlig jobb, er også forståelig, mener Hansen.

— Høyres velgere ser ut til å være noe mindre negative enn resten. Men Høyres velgere er opptatt av Forsvaret, og jeg forstår at de reagerer, sier Hansen.

Hansen peker på at Krohn Devold har vært ansvarlig for den største omstillingen i offentlig sektor, og at det naturlig nok medfører motstand. Gårsdagens høring var bra for Devold, mener han.

— Hun gjorde en utmerket innsats i høringen. Mediestøyen vil lande i løpet av kort tid, og jeg har ingen tro på at dette blir et problem for Høyre i valgkampen.

Det tror også fylkesleder Nils M. Aadland i Hordaland Høyre.

— Slik mediebildet er skapt, kan jeg forstå det negative bildet utad. Her har det vært voldsomme motkrefter i Forsvaret, men når status endelig skal gjøres opp, så tror jeg dette vil fremstå som en helt annen sak, sier Aadland.

Misfornøyde menn

Ap-velgerne er likevel de mest kritiske til Krohn Devolds evne til å rydde opp i rotet. 68 prosent av partiets sympatisører mener hun har taklet saken «svært dårlig» eller «nokså dårlig».

Av de spurte er menn mer kritiske enn kvinner, mens personer i aldersgruppen 45-59 år har mest å utsette på forsvarsministeren.