Karlsvik, som i dag er sjef for Sjøforsvarets skoler i Bergen, er utnevnt til sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben.

Ifølge VG skjedde utnevnelsen som en hastesak, og kritikken fra de ansatte lar ikke vente på seg.

— Statsrådens handlemåte er et brudd på Hovedavtalen i Forsvaret, sier Peter A. Moe i Norges Offisersforbund og Didrik Coucheron i Befalets Fellesforbund.

De to mener statsråden har overkjørt forsvarssjefen i denne saken, fordi han er blitt fratatt myndighet til å bestemme hvordan Forsvarsstaben skal være satt sammen.

Forsvarssjef Sverre Diesen mener selv ifølge VG at han ikke er blitt overkjørt, og Krohn Devold har ikke villet uttale seg om saken til avisa.