• Det er helt uforståelig at en person med en usonet, rettskraftig dom blir satt på frifot av forhørsretten, sier justiskomiteens leder, Kristin Krohn Devold (H).

Hun mener varetektskjennelsen i drapssaken fra Holmlia kan få konsekvenser for Stortingets behandling av varetektsmeldingen som nå ligger i justiskomiteen

— Både Riksadvokaten og departementet har forsikret oss at dagens lovverk er godt nok for at rettsvesenet kan praktisere varetektsfengsling slik lovgiver mener loven skal forstås, sier Krohn Devold.

Avgjørelsen i Holmlia-saken kan tyde på at ikke spørsmålet er fullt så enkelt, mener hun.

Justiskomiteens leder sier det er en forutsetning at varetektsfengsling skal benyttes når det er fare for gjentakelser eller det dreier seg om grov vold.

— I den aktuelle saken forstår jeg det slik at en av de siktede både har en usonet dom, venter på en tiltale for grov vold, er siktet på nytt for medvirkning til drap og har dessuten et stort antall registreringer hos politiet det siste halve året, sier hun.

— Jeg er glad for at politiet nå påkjærer byrettens avgjørelse til lagmannsretten. Så langt er avgjørelsen komplett uforståelig, sier Kristin Krohn Devold.

NTB