Noen timer før klimaforhandlingene i Cancun skulle være ferdig, spurte vi fire på møtet:

1 Hva vil være en god avtale?

2. Hva vil være et dårlig resultat?

3. Hva er det sannsynlig at de får til?

— Vil ikke redde klimaet

Anne Karin Sæter, informasjonsansvarlig Bellona:

1. Uansett hva som kommer ut av Cancun-møtet, vil det ikke redde klimaet. Det vil være bra om en avtale tar vare på alle framskrittene som er gjort den siste tiden innen teknologioverføring, skogbevaring og finansiering. Vi håper møtet legger grunnlaget for en ny og skikkelig avtale der landene forplikter seg til å kutte så mye som verden faktisk trenger.

2. Et dårlig resultat er om alt raser sammen fordi det beste blir det godes fiende.

3. Bellona tror fredag morgen at partene kommer fram til en slags enighet her. Det store spørsmålet er om avtalen blir helt tannløs eller ikke. Jeg tror ikke møtet blir helt en fiasko, men kanskje resultatet blir et dokument med vage formuleringer.

- Uansett for dårlig

Therese Vangstad, Zero:

1. — For oss vil et godt resultat være at vi får avtaler om skog, et grønt fond for finansiering av klimatiltak i fattige land og teknologioverføring. Et slikt utfall vil uansett ikke være på langt nær så godt som det burde være mulig å få til. Det er skuffende at alt som er bedre enn et verste fallscenario ser ut til å bli solgt inn som et godt resultat i Cancun.

2.-Det verste som kan skje er at Cancun-møtet ikke klarer å gi et mandat til å forhandle videre i Sør-Afrika i 2011. Det betyr at det heller ikke kommer noe vedtak om den videre skjebnen for Kyotoprotokollen.

3.- Min magefølelse er at det vil bli gjort noen mindre prosessvedtak som vil være akkurat tilstrekkelig til at det kan lappes sammen til å gå videre i Durban neste år. Jeg frykter det blir et uklart mandat og at totalfølelsen etterpå vil være temmelig lik den vi satt igjen med etter København. Jeg ser for meg en økt debatt i 2011 om alternativer til klimatoppmøtene, i alle fall på enkelte områder, som skog.

- Utslippsmål må med

Harald Nyeggen Sommer, Kirkens Nødhjelp:

1. Hvis vi får utslippsmålene fra København inn i en avtale, med klar referanse til at dette ikke er nok.

2. Vi får en avtale som ikke sier annet enn at prosessen skal videreføres.

3 Det meste sannsynlige utfallet er enten fullstendig havari, eller fremgang på noen områder, mens vanskelige spørsmål som utslippsreduksjoner, videreføring av Kyoto og finansiering gjenstår.

— Må stå ved København

Nikolai Astrup (H), Stortingets energikomité:

1. Et bra utfall er om man står fast på det man ble enige om i København, og i tillegg får gode resultater på skog og prinsippene rundt finansiering.

2. Hvis man går vekk fra det lille man ble enige om i København, vil det være et elendig resultat.

3. Et sannsynlig utfall er en erklæring om at man er villige til å jobbe videre med saken, og et fond til klimatiltak i fattige land, uten penger.

Hva tror du blir resultatet?