Tilregnelig. Utilregnelig. Helt jevnt. Utilregnelig.

Slik svarer to psykiatere, en psykolog og en jurist på hva de tror dommen vil bli mot Anders Behring Breivik.

— Jeg tror tvilen er såpass stor at dommerne faller ned på utilregnelighet, sier Linda Grøning, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Den sunne fornuft

Med de fleste andre spørsmål besvart, gjenstår ett spenningsmoment når dommen mot Breivik kommer: Var han psykotisk - og dermed strafferettslig ikke tilregnelig - 22. juli i fjor?

I går ble de to siste sakkyndige utspurt, og tidvis presset, på konklusjonen deres: at Breivik ikke var psykotisk.

Da to nye sakkyndige ble oppnevnt av Oslo tingrett, var Jon Geir Høyersten blant de aktuelle til oppdraget.

I dag priser overlegen og psykiateren ved Sandviken sykehus seg lykkelig for at han takket nei.

Han er ikke i tvil om hvilken av de to sakkyndigrapportene han fester mest lit til.

— For utfallet av saken er de to siste sakkyndige sin konklusjon om tilregnelighet mest troverdig. Den er best argumentert for, sier Høyersten.

Men så, sier han, kommer den juridiske forståelsen av ordet «tvil», der tvilen skal komme den tiltalte til gode.

— Og det kan synes merkelig for vanlig sunn fornuft. Det bør jo være en rimelig tvil, ikke bare at man kan kaste frem hva som helst for å så tvil. Men det er jo dette alle tilskuerne lurer på, sier Høyersten.

Breiviks hode

Grøning er spesialist på strafferettssystemets funksjonalitet. Rettsprinsippene, sier hun, tilsier at man skal være relativt sikker for å erklære noen som tilregnelig.

— Og med den usikkerheten som er i denne saken, vil jeg tro at retten vipper mot utilregnelighet. Men jeg er i tvil, sier Grøning.

Tre dager før rettssaken er over, er dette status om Breiviks hode

Utilregnelig: De to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, står fast på at Breivik var psykotisk.

Tilregnelig: De to andre sakkyndige, Aspaas og Tørrissen, står fast på at Breivik ikke var psykotisk.

16 av 17 i observasjonsteamet fra Dikemark fant ikke psykotiske symptomer, den siste var usikker.

  • Heller ikke psykiaterne på Ila og psykiatrinestor Randi Rosenqvist fant tegn til psykose. Som tilregnelig venter et liv i forvaring. Som utilregnelig venter et liv som pasient, der hans sykdomstilstand må opp i retten hvert tredje år.

To verdener

Han har ikke sett Breivik være utilregnelig i retten. Men etter å ha hørt fire sakkyndige, oppsummerer Pål Grøndahl det kommende utfallet slik:

— La meg si det slik: Det er skapt en god tvil om denne mannens tilregnelighet. Det nærmer seg 50-50, sier Grøndahl, som er spesialist i psykologi. Han følger rettssaken fra tilhørerbenken.

En vurdering starter med å gå ut fra at en person er normal. Og så, i det du som psykiater eller psykolog merker at noe er feil, snur du.

— Og da må du bygge opp argumentene for at han faktisk er psykotisk. For retten er det litt omvendt. De vil se etter hva som er det beste for tiltalte. Og da er det sagt at det beste er å gi behandling for sykdommen dersom tvilen er stor nok, sier Grøndahl.

— Det er to ulike verdener.

54-46

Grønning sier spørsmålet er «opplagt vanskelig» for både psykiatri og juss.

— For psykiatrien sprenger det rammene på diagnosene. I rettsvesenet sprenger det alle grenser for hva man har erfart før.

— Om du måler i prosent, hva er sjansene for en dom på utilregnelighet?

— Hm. Det er vanskelig å gi en prosentsats, men for meg blir det rundt 54 mot 46 prosent i favør utilregnelighet. Da er det veldig stor sjanse for å konkludere med utilregnelighet, siden det er tilregneligheten som skal bevises.

Da Michael Setsaas hørte konklusjonen første gang, tenkte han at det ville blir vanskelig for retten å lande på noe annet.

— Det mener jeg fortsatt. De to parene med sakkyndige har gjort mange like observasjoner, men vektlagt dem ulikt, sier psykiatrispesialisten.

Under enhver omstendighet, mener han, er det fremlagt så mye tvil om Breiviks psyke at de fem dommerne ikke kommer utenom å dømme ham som utilregnelig.

— Etter god juridisk skikk, må retten la ham gå som utilregnelig, sier Setsaas.

Dommen er varslet i august. Anders Behring Breivik har sagt i retten at han ikke anker om han blir funnet tilregnelig.