• Sykelønn: KrFU har foreslått at det innføres én karensdag, men med egne regler for dem som sliter med kroniske sykdommer.

Dette forslaget har fått negativ innstilling fra redaksjonskomiteen.

  • Pensjoner: Hvordan man skal dempe den fremtidige veksten i pensjonsutbetalingene blir også et hett tema. Landsstyret i KrF går blant annet inn for at de som velger å pensjonere seg når de er 62, må betale mesteparten av kostnadene selv.
  • Fiskeripolitikk: Her blir det kamp mellom by og land og nord og sør om fiskeriressursene skal fordeles regionalt eller nasjonalt. Stortingsgruppen har foreslått et punkt til programmet som presiserer at fiskeriressursene er en nasjonal ressurs, og fått redaksjonskomiteen med seg på det.
  • Skolepolitikk: KrFU varsler tydelig misnøye med testene utdanningsminister Kristin Clemet har gjennomført. De foreslår til programmet en formulering om at læringslysten ikke kommer ved hjelp av flere tester.

Landsstyret har foreslått at eksamen på ungdomsskolen skal avvikles på sikt. Dette har både KrFU og flere fylkeslag reagert på.

  • Bistand: I programforslaget står det at KrF vil øke bistanden til 1,3 prosent av BNI innen 2009, og at KrFs langsiktige mål er to prosent. KrFU har foreslått å øke det kortsiktige målet til 1,7 prosent.