1. Hva er Anders Behring Breivik tiltalt for?

Breivik er tiltalt etter den såkalte terrorparagrafen i straffeloven (§ 147a), for sprenging og massedrap. Han er tiltalt for 77 overlagte drap og en rekke drapsforsøk.

2. Hvem har mulighet til å få med seg rettssaken?

I teorien alle — i praksis få. Det finnes en publikumsrettssal i første etasje i Oslo tinghus som er åpen for de første i køen. Adgangskort blir delt ut dagen før hos Borgarting lagmannsrett.

3. Blir rettssaken overført på TV?

En liten del. Blant annet vil opplesingen av tiltalen og Breiviks svar på om han erkjenner straffskyld eller ikke, bli overført. Tingretten har også besluttet at de sakkyndiges vitneforklaring kan overføres. De kan også komme til å vurdere å vise andre deler av saken, som aktors og forsvarers sluttinnlegg.

4. Hvem kan få med seg rettssaken andre steder i landet?

Bare pårørende og overlevende kan se rettssaken overført til et lokalt tinghus. Overføringen skjer på to skjermer: På den ene vises den som snakker, på den andre det som vises på storskjerm i hovedrettssalen.

5. Hvem skal vitne?

Rundt 150 personer til sammen. 46 overlevende fra Utøya er blant vitnene, i tillegg til eksperter på sprengstoff, medisin, psykiatri etc. Forsvaret har innkalt 29 personer, blant annet for å vitne om at flere deler Breiviks verdensbilde.

6. Hvor mye tid får Breivik?

Gjerningsmannen har i utgangspunktet fem og en halv dag til sin forklaring. Det er ventet at han begynner tirsdag denne uken.

7. Hvorfor får Breivik lov til å snakke?

Som anklaget i en straffesak har du rett, men ikke plikt, til å forklare deg. Straffeprosessloven sier at «siktede skal gis anledning til å gjendrive de grunner som mistanken beror på, og anføre de omstendigheter som taler til fordel for ham».

8. Hvorfor kan moren hans nekte å vitne?

Samme lov sier at den nærmeste familien - ektefelle, barn og foreldre - er fritatt fra vitneplikten.

9. Hva risikerer Breivik?

Breiviks videre skjebne bestemmes av om dommerne finner ham tilregnelig eller ikke. Som tilregnelig venter 21 års forvaring og trolig videre forvaring. Forvaring kan bli idømt når faren for gjentakelse er stor, eller når gjerningsmannen er en fare for samfunnet. Forvaring kan deretter forlenges med fem år av gangen.

Som utilregnelig dømmes han til tvungent psykisk helsevern. Her skal han være i behandling til han blir friskmeldt - enten det skulle skje om 12 år eller aldri. Hvert tredje år skal behovet for fortsatt helsevern opp på nytt, men Breivik selv kan be om å få opp saken årlig. Loven sier også at en friskmeldt kan bli overført til fengsel ved «særlige grunner».

10. Hva vil det si å være strafferettslig utilregnelig?

Norge følger, som ett av svært få land, «det medisinske prinsipp» om at du ikke skal straffes dersom du på tidspunktet var psykotisk (tidligere kalt sinnssyk i lovverket). En psykose er tap av kontakt med virkeligheten, oftest med vrangforestillinger.

11. Hva skal de sakkyndige gjøre under rettssaken?

Alle fire har plass rett foran vitneboksen, der de skal observere Breiviks forklaring og reaksjoner. Den siste uken av rettssaken skal de selv vitne. Også rettspsykiater Randi Rosenqvist, som ikke er utnevnt sakkyndig, men som har observert Breivik for Ila, vitner.

12. Hvor omfattende blir medienes dekning av saken?

Det enkle svaret: Omfattende. Alle de store mediehusene vil følge hvert minutt gjennom direkteoppdateringer fra rettssalen. Det som vil bli minst utførlig dekket, er de åtte rettsdagene obduksjonsrapportene skal legges frem. Her har alle norske medier sagt at de kommer til å legge seg på en svært forsiktig linje. Også utenlandske medier kommer til å dekke saken svært grundig de første ukene.

13. Når kommer dommen?

Trolig i midten av juli. Oslo tingrett vil ha den ferdig i tide før årsmarkeringen 22. juli. Siste rettsdag er berammet 22. juni.

14. Hvor skal han sone/behandles?

Alt tyder på at Breivik i alle tilfeller vil bli værende på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Blir han idømt psykisk helsevern, vil Dikemark sykehus få ansvaret. I så fall bygges trolig et minisykehus inne på Ila.

15. Blir det en ankesak?

Det er sannsynlig at Breivik kommer til å anke dommen, særlig om han blir dømt utilregnelig. Ankesaken er forhåndsberammet til januar 2013, og vil i så fall foregå i samme rettssal.

Kilder: Lovdata, tiltalen, Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett