To av de tolv jurymedlemmene, som har fulgt hele Orderud-saken, blir trukket ut ved loddtrekning.

Ja eller nei

De ti øvrige skal svare ja eller nei på spørsmålet om det er de fire tiltalte som står bak drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust den 22. mai 1999. Deretter skal de ta stilling om drapene skjedde med overlegg eller ikke. Dette vil få konsekvenser for straffeutmålingen.

For at juryen skal svare ja, må minst syv jurymedlemmer være overbevist om tiltaltes skyld.

Dette er de 25 spørsmålene juryen skal svare på:

Om Per Orderud:

1. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på faren Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

2. Er den i spm. 1 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

3. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på moren Marie Orderud, red. anm.)

4. Er den i spm. 3 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

5. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på søsteren Anne Orderud Paust, red. anm.)

6. Er den i spm. 5 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Om Veronica Orderud:

7. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

8. Er den i spørsmål 7 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

9. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

10. Er den i spørsmål 9 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

11. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

12. Er den i spørsmål 11 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Om Kristin Kirkemo Haukeland:

13. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

14. Er den i spørsmål 13 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

15. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

16. Er den i spørsmål 15 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

17. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

18. Er den i spørsmål 17 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

19. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukelandskyldig i å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn seks måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette. (Plassering av sprengstoff under bilen til Anne Orderud Paust den 15. juli 1998, red. anm.)

Om Lars Grønnerød:

20. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

21. Er den i spørsmål 20 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

22. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

23. Er den i spørsmål 22 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

24. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

25. Er den i spørsmål 24 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

JA ELLER NEI: Ti av juryens tolv medlemmer skal avgjøre om de fire tiltalte er skyldige eller ikke.
Foto: Scanpix