— Selvtillit og selvfølelse smuldrer opp på minuttet. Vi sitter igjen lammet og føler vi er helt uten verdi etter den respektløse behandlingen. Vi føler oss som nullmennesker.

— Etter et år så var jeg helt utslitt av å ta vare på ham i alle krisene og være støttekontakt og praktisk hjelper og livredder, for det var så mye drama.

— Virkeligheten er at mødre og noen fedre (...) løper rundt og er koordinatorer og livreddere, og jeg har vært med på mange redningsaksjoner.

— I helsevesenet er det jo taushetsplikt, men man må ikke dra denne for langt heller. ... Du kan si sånn informasjon som er viktig for pårørende å vite om. Fordi ofte så må de jo bidra enten om de vil eller ikke.

— Men vi fikk jo ikke noe informasjon, så jeg måtte be om en samtale med den legen. Han ga jo ikke uttrykk for noe som helst... Ikke noe om hvor alvorlig de tror dette var.

— Ingen har fortalt oss om hvordan vi skal forholde oss til henne i forhold til sykdommen.