"President, etter at Regjeringen Bondevik valgte å gå av i mars 2000, ble Arbeiderpartiet som største gruppe i Stortinget bedt om å danne regjering. Stortingsvalget 10. september 2001 ga ikke flertall for noen av de erklærte regjeringsalternativene. Etter valget besluttet Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre med oppfordring fra Fremskrittspartiet at de ville føre forhandlinger om dannelse av trepartiregjering. På bakgrunn av disse forhandlingene og ytterligere avklaringer mellom de berørte partiene, har Fremskrittspartiet gitt uttrykk for at partiet vil støtte dannelsen av en slik regjering. Det er etter dette klart at et flertall i Stortinget ønsker dannelsen av en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag legge fram søknad om avskjed for regjeringen."

(NTB)